Jumlah kadar dividen KWSP untuk tahun 2016 dijangka akan menurun dari 6.40% yang diisytiharkan pada tahun lalu. Ini adalah berdasarkan prestasi dan imbuhan yang diberikan oleh pihak Permodalan